Výkup železa

Výkup železa, farebných kovov a papiera

Zberné suroviny pomáhajú pri ochrane životného prostredia, a to recykláciou resp. znovuvyužitím materiálov, čím sa redukuje spotreba prírodných zdrojov a takisto sa znižuje objem spotrebovanej energie potrebnej na získavanie surovín. Jednoducho napísané, odpad znova ožije v novom výrobku. Zaoberáme sa výkupom druhotných surovín (výkup železa, výkup farebných kovov, výkup papiera a kartónu) od právnických ale aj fyzických osôb.

Vykupujeme za výhodné ceny hrubé železo a šrot, plech, meď, mosadz, hliník, cín, nerez, olovo, medené káble, hliníkové káble, elektromotory, kartón a papier.  Ceny železa a iných druhotných surovín sa menia každý mesiac,preto ak máte záujem oboznámte sa s cenami na našom telefonnom čísle.Raďi vám odpovieme na vaše otázky.

Pri väčších objemoch možnosť dojednania výhodných individuálnych podmienok.

 


Certifikovaná mostová váha do 40 t + malá váha do 300 kg.vykup železa

vykup kovov

 

Pivo ZDARMA nad 150 kg železa alebo 50 kg iných kovov!

Cenník železa a iných druhotných surovín 

Železo nad 4 mm (hrubé)

0,00€/kg

Plech

0, €/kg

Meď

,0 €/kg

Mosadz

0,00€/kg 

Hliník

0,0 €/kg (nad 100 kg - 0,0 €/kg)

Cín

00 €/kg

Papier (letáky, časopisy, knihy,...)

0,06 €/kg

Nerez

0 €/kg

Olovo

0,0 €/kg

Elektromotory

0,25 €/kg

Medené (Cu) káble

00 €/kg

Hliníkové (Al) káble hrubé

00 €/kg

Hliníkové (Al) káble tenké

0,0 €/kg

 

Posledná aktualizácia: 01.07.2019