Všeobecné vyhlásenie

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Martina Šoltésza. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Martin Šoltész zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Martin Šoltész si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom Martin Šoltész  alebo tretích strán zmluvne viazaných s Martin Šoltész. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Martin Šoltész.

Všetky osobné údaje získava Martin Šoltész od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.